kreativne rešitve


ddv
DDV
info
Info
podpora
PodporaID3 združuje izkušene strokovnjake različnih profilov.

S svojimi izkušnjami in posluhom za specifične izzive vašega poslovanja tvorijo pomembno partnersko ekipo pri optimizaciji vaših poslovnih procesov s ciljem večanja učinkovitosti vaših vloženih virov (časa, denarja)

Naše sodelovanje poteka v 5 - 7 korakih:

1. Uvodno srečanje, s pregledom ciljev, do katerih želite našo podporo
Podpis pisma o nameri in NDA po potrebi.

2. Podrobna analiza relevantnih procesov
- kako naj bi bilo / kako dejansko je
- deležniki
- dokumenti
- informacijska podpora

3. Izris idealnega procesa
Pri tem skupaj ugotovimo, kaj je dejansko potrebno za optimalno izvajanje posameznih funkcij/procesov, v okviru danih možnosti (čas/denar/volja).
Tukaj se dokončno opredelimo, ali lahko nudimo želeni nivo storitev in ali smo primeren partner za vas.
Določi se izvedbena ekipa ter terminski/finančni okvir, podpis pogodbe.

4. Izvedba (kodiranje)
Izvedba poteka skladno z dogovorjenimi fazami/etapami.

5. Predaja / implementacija / šolanje
V ta korak spada tudi tesno spremljanje 1 celotnega cikla in odprava vseh "2+2=5".

Po 3 ciklih se smatra projekt v celoti zaključen.


6. Rekonfiguracija - priporočen korak
V praksi se lahko izkaže, da je potrjeni koncept včasih prerigiden ali preohlapen.
Vsebinsko je to nov projekt, pri katerem so koraki 1 - 3 bistveno krajši.

7. Dolgoročno sodelovanje
Obličnost in obseg se določijo kot sestavni del optimizacije - lahko je karkoli od vzdrževanja posameznih infrastrukturnih elementov (kode), preko upravljanja posameznih transakcijskih del, do globje integracije/outsourcinga procesov.


Več informacij
Kontakt
Reference, spletni projekti